Wonen

Helder-beschermd wonen is een 24-uur beschermde woonvoorziening voor mensen met een beperking, bij wie het (nog) niet lukt om zelfstandig te wonen.  Onze zorg richt zich op mensen met een psychiatrische/psychische en/of licht verstandelijke beperking. Wij zijn een kleinschalige woongroep voor maximaal 8 bewoners. Om voor deze bewoners een veilige, huiselijke en prettige sfeer te creëren zijn wij kritisch in ons aanname beleid (ook te lezen onder het kopje ‘doelgroep- in- en uitsluitcriteria’).

Wij verwezenlijken een ontspannen manier van wonen, door op een gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan en open en Helder te zijn in communicatie. Hiërarchie is er zo min mogelijk binnen onze organisatie, waardoor de lijnen tussen bewoners, hun netwerk en de begeleiding kort zijn.

Begeleiden

Helder-beschermd wonen biedt professionele maar laagdrempelige zorg, waarin een beperking niet voorop komt te staan in het contact. Omdat wij werken met een basishouding van acceptatie, schrikken wij niet van gedrag wat een ander wellicht bijzonder vindt. Onze ervaring is dat acceptatie van bepaald gedrag er juist voor zorgt dat dit gedrag minder op de voorgrond komt te staan, wat zorgt voor (meer) rust. Deze rust vinden wij erg belangrijk.

Onze medewerkers zijn mensen met passie en humor, die ervoor kiezen om dit werk te doen omdat ze zich gedreven voelen om een ander te ondersteunen bij het vergroten van zijn/haar levenskwaliteit. Dit kan zitten in kleine dingen, een goed gesprek, samen buiten een frisse neus halen of samen lachen om een grapje. De creativiteit van onze medewerkers wordt hierin dagelijks ingezet.

Dagbesteding

Bij Helder-beschermd wonen bieden wij dagbesteding aan. Wij verwachten van al onze bewoners dat zij hier aan meedoen, tenzij ze een eigen dag invulling hebben (bijvoorbeeld werk/vrijwilligerswerk/studie). Binnen de dagbesteding bestaat er een vaste structuur, om voorspelbaarheid te creëren. In onze veilige omgeving kunnen deelnemers op zoek gaan naar hun interesses en mogelijkheden. We onderzoeken in samenspraak met deelnemers van de dagbesteding een passende dag invulling. In het programma vinden wij ontspanning ook belangrijk. Er samen op uit gaan om een wandeling te maken in de mooie omgeving van Mook, ergens een kopje koffie drinken of samen op pad.

Erg enthousiast zijn wij over de positieve wisselwerking tussen mens en dier. Daarom wonen er bij onze groep meerdere dieren en gaan we wekelijks met een groepje naar een manege. Daarnaast hebben wij een eigen moestuin. Ontspannen in de buitenlucht samen zijn, knuffelen met dieren of in de tuin bezig zijn met ál je zintuigen. Zien hoe gewassen groeien, het horen van de vogels in de tuin, met je handen in de aarde wroeten, de frisse geur van buiten ruiken en proeven wat er in de tuin wordt verbouwd. Om uit het hoofd te komen vinden wij sporten en bewegen een belangrijke toevoeging binnen het weekprogramma. Om dit voor iedereen toegankelijk te maken, wordt gekeken naar welke wensen er zijn vanuit de deelnemers.

Helder-beschermd wonen vindt het erg belangrijk dat bewoners en deelnemers hun zelfredzaamheid vergroten. Naast de ervaringen die worden opgedaan bij de bovengenoemde dagbesteding, bieden wij ook ondersteuning op praktische doelen, zoals leren schoonmaken, wassen en koken.

Blog update

Lees meer over onze organisatie in onze blog, hier zijn bijvoorbeeld bewoners aan het woord of kun je update lezen.