Klachtenformulier

Bij het intakepakket van Helder wordt de klachtenprocedure aan bewoners verstrekt, met hierbij een stappenplan hoe te handelen bij een klacht. Helder – Beschermd wonen streeft ernaar de zorg op kwalitatief niveau te bieden. In sommige situaties kan het zijn dat er iets misloopt. Wij kijken graag samen naar een oplossing van je klacht. Mochten we hier samen niet uitkomen is Helder – Beschermd wonen aangesloten bij KlachtenportaalZorg. Zij kunnen ondersteuning en bemiddeling bieden bij klachten. Hieronder is meer informatie te vinden over hoe te handelen bij een klacht wanneer we er samen niet uitkomen.

Bij onvrede adviseren we je om in eerste instantie contact op te nemen met Helder zelf, bijvoorbeeld via je persoonlijk begeleider of via de directie. We streven er naar om er samen uit te komen. Je kan hieronder een klacht indienen via het klachtenformulier op deze website.

Heeft je klacht niet tot het gewenste resultaat geleid, of is de klacht dermate ernstig, dan kun je de klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg (lidmaatschapnummer 6806).

Wanneer de klacht naar Klachtenportaal Zorg wordt gestuurd (per email of per post) wordt er op korte termijn gereageerd door de klachtenfunctionaris die de klacht in behandeling zal nemen. Er zijn voor jou geen kosten verbonden aan de inzet van een klachtenfunctionaris.

Een klacht indienen via Klachtenportaal Zorg kan via de volgende link: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/