Doelgroep

Omdat wij voor al onze bewoners een zo prettig mogelijke leefomgeving willen creëren en behouden, is het handig te kijken of u binnen onze groep past.

Voor er een intake gepland wordt, is het raadzaam dat wordt gekeken naar onze in- en uitsluitcriteria. Bij de intake maken wij de inschatting of iemand passend is binnen onze groep.

 

Insluitcriteria:
Wij kunnen zorg bieden aan cliënten met:

  • Psychiatrische/psychische problemen
  • Een licht tot matige verstandelijke beperking
  • Een passende indicatie en een toekenningsbeschikking voor een Persoons Gebonden Budget (PGB).
  • Een PGB die toereikend is om de noodzakelijke zorg te kunnen betalen.
  • Voldoende financiële draagkracht om de huur te kunnen betalen

 

Uitsluitcriteria
Wij kunnen geen passende zorg bieden aan:

  • Cliënten jonger dan 21 jaar en/of met ernstige agressie- of gedrag-problematiek en/of ernstige verslavingsproblematiek.