Aanmelden

Wanneer u interesse heeft in wonen en/of dagbesteding bij Helder-beschermd wonen, kunt u contact opnemen middels het email adres: Info@helderbeschermdwonen.nl of bellen naar 0611423583. De intakeprocedure werkt als volgt:

  • Er wordt een mail gestuurd of telefonisch contact gezocht met een korte omschrijving van de geïnteresseerde.
  • Een medewerker van Helder-beschermd wonen neemt contact op met (contactpersoon van) geïnteresseerde, na dit gesprek wordt een inschatting gemaakt of een kennismaking gepland kan worden.
  • Er wordt een rondleiding gegeven en een kennismakingsgesprek gevoerd. Wanneer deze door beide partijen als positief wordt ervaren, wordt een vervolgafspraak gemaakt voor een intake.
  • Er vindt een intake plaats waarbij verschillende domeinen vanuit de Zelfredzaamheid Matrix worden besproken. Bijvoorbeeld wat voor dagbesteding of werk is er op dat moment, hoe gaat het met de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid, hoe gaat het met de financiën etc.
  • Bij een positieve intake wordt een plaatsingsdatum afgesproken (mits dit aansluit bij de procedure rondom indicatiestelling)
  • Voorafgaand aan de plaatsing worden alle formele plaatsingsdocumenten ondertekend en is er een garantie dat het zorgbudget direct uitgekeerd wordt
  • Er volgt een proefperiode van 3 maanden. Na 3 maanden wordt er geëvalueerd met betrokkenen en wordt er gekeken of de geboden zorg passend is. Wanneer dit helaas niet zo blijkt te zijn wordt gezocht naar een passende oplossing.
Heeft de persoon...
Deze persoon heeft