Helder-Beschermd wonen

Wooninitiatief in Mook

Helder-beschermd wonen is een 24-uur beschermde woonvoorziening voor mensen met een beperking, bij wie het (nog) niet lukt om zelfstandig te wonen. Onze zorg richt zich op mensen met een psychiatrische/psychische en/of licht verstandelijke beperking. Wij zijn een kleinschalige woongroep voor maximaal 8 bewoners. Om voor deze bewoners een veilige, huiselijke en prettige sfeer te creëren zijn wij kritisch in ons aanname beleid (ook te lezen onder het kopje ‘doelgroep- in- en uitsluitcriteria’).

Rondleiding

Nieuwsgierig naar wonen op de Leenherenstraat?
Bekijk dan hier de digitale rondleiding.

Wonen

Wij verwezenlijken een ontspannen manier van wonen

Begeleiding

Ontspannen in de buitenlucht samen zijn, knuffelen met dieren

Dagbesteding

Een zinvolle invulling van je dag, passend en verrassend, waarbij Durven Dromen uitgangspunt is. 

Blog update

Lees meer over onze organisatie in onze blog, hier zijn bijvoorbeeld bewoners aan het woord of kun je update lezen.