Beschermd wonen

Wooninitiatief in Mook

Helder-beschermd wonen is een 24-uur beschermde woonvoorziening voor mensen met een beperking, bij wie het (nog) niet lukt om zelfstandig te wonen. Onze zorg richt zich op mensen met een psychiatrische/psychische en/of licht verstandelijke beperking. Wij zijn een kleinschalige woongroep voor maximaal 8 bewoners. Om voor deze bewoners een veilige, huiselijke en prettige sfeer te creëren zijn wij kritisch in ons aanname beleid (ook te lezen onder het kopje ‘doelgroep- in- en uitsluitcriteria’).

Wonen

Wij verwezenlijken een ontspannen manier van wonen

Begeleiding

Ontspannen in de buitenlucht samen zijn, knuffelen met dieren

Dagbesteding

Wij verwezenlijken een ontspannen manier van wonen

Blog update

Lees meer over onze organisatie in onze blog, hier zijn bijvoorbeeld bewoners aan het woord of kun je update lezen.